Padel MiR 10/21

Pádel competition . 78 participants
Wipadel
First Name Fase grupos Fase final Total
Lidia Navarro
Lupe Lopez
2 2 4
Ana Zarza
Alba Cabezuelo
2 1 3
Mireia Moya
Ignacia Hernández
1 1 2
Ingrid Lopez
Mari Carmen Leyva
1 1 2
Eli Burgos
Gloria Borras
0 0 0
Aina Ayala
Maria Vinagre
0 0 0